MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„D“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Dagobert I. – franský král Fredegarova kronika (kroniky)
Dalimil – kronikář Kronika tak řečeného Dalimila (kroniky)
Daniel I. – pražský biskup – 1148-1167
Daniel II. – pražský biskup – 1197-1214
Děpolt – syn Vladislava II. Břetislav a jeho potomci do roku 1230 (rodokmeny)
Dětmar – 1. pražský biskup – 973/976-982, Kosmas (I, 23) (kroniky)
    – 973/976, založení pražského biskupství (historie)
Dětmar
   z Merseburku
– biskup merseburský – †1018, Kronika (kroniky)
Dobenina – Václavice u Nového Města nad Metují Kosmas (II, 23) (kroniky)
Dobroslava,
   svatá
– též Eurosia (Orosia) historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny , panny a mučednice, patronky Jacy (jiné texty)
Domažlice – na Brůdku, bojiště Kosmas (II, 9 a 10) (kroniky)
Donín – hrad u Drážďan – Kosmas (III, 20; 39 a 47) (kroniky)
    – 1126, zde vězněn Břetislav, syn Břetislava II. (kroniky)
Doubravka – (Dobrava) dcera Boleslava I. (rodokmeny)
    manželka polského Měška I. (rodokmeny)
Doudleby – v již. Čechách, hrad slavníkovské panství (mapky)
Dragais – Metodějův spoluvězeň (?) propuštění Metoděje z konfinace bavorských biskupů (historie)
Drahomíra – manželka Vratislava I. Kristián, kap. 3 (legendy), Kosmas (I, 15) (kroniky)
  – přirovnání – k biblické Jezabeli, Kristián, kap. 3 (legendy)
    – k biblické Evě, Kristián, kap. 3 (legendy)
  – „rodička zlořečené paměti“ Gumpold, Kristián, kap. 3 (legendy)
  – Václavova matka (?) Kristián, kap. 3 (legendy), Kosmas (I, 15) (kroniky)
  – Václavova macecha (!) jak staří umírali staří »Přemyslovci«? (otázky)
    životní data kněžny Ludmily (tabulky)
    životní data knížete Václava (tabulky)
    věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
    průběžný věk členů prvních tří generací rodu »Přemyslovců« v některých klíčových letech (tabulky)
Drahúš – zaniklý hrad nad Ohří u Postoloprt Kosmas (I, 13) (mýty a pověsti)
    dějiště Kosmových mýtů a nejstarších legend (mapky)
Dřevíč – zaniklý hrad u Kozojed Kosmas (I, 36) (kroniky)
    Lounsko (mapky)
Duklja –  Dukljanská kronika (kroniky)
dynastický
   sňatek
– Bořivoje a Ludmily – 871, Granum k roku 894, Fuldské anály k roku 871 (kroniky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah