MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„J“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Jaca – španělská obec historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny , panny a mučednice, patronky Jacy (jiné texty)
Jádro (Granum) – neprávem přehlížený moravský pramen  Granum Cathalogi praesulum Moraviae (Jádro Katalogu předních biskupů Moravy) (kroniky)
Jan – kněz z Benátek – 874, Svatoplukův vyslanec na jednání ve Forchheimu (kroniky)
Jan – arcibiskup moravský – 900-925, Granum k roku 916 (po přepočtu 900) (kroniky)
    – 900, stížný list bavorských biskupů (dokumenty)
    – 900, list biskupa Hathona papeži (dokumenty)
    arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Jan I. – biskup olomoucký – 1063-1085, Kosmas (II, 21) (kroniky)
    arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Jan I. – biskup pražský – 1134/1135-1139
Jan II. – biskup olomoucký – 1104-1126, Kosmas (III, 17) (kroniky)
    arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Jan VIII. – římský papež – 872-882
  – zasadil se o Metoděje – 873, propuštění Metoděje z konfinace bavorskými biskupy (historie)
    Život sv. Metoděje (X) (legendy)
  Industriae tuae – 880, Privilegium církve moravské (dokumenty)
Jan Pavel II. Egregiae virtutis viri – 1980, Konstantin a Metoděj spolupatrony Evropy (dokumenty)
  Slavorum Apostoli – 1985, k 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje (dokumenty)
Jaroměř – hrad  – 1126, zde vězněn Břetislav, syn Břetislava II. (kroniky)
Jaromír – syn Boleslava II.  – 1004-1012, rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
Jaromír
   (Gebhart)
– pražský biskup – 1068-1090, Kosmas (II, 25 a 42) (kroniky)
  – zbil biskupa Jana Kosmas (II, 27) (kroniky)
  – a Matylda Toskánská Kosmas (II, 31) (kroniky)
  rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
jelen (laň)  – symbolika plaketa velkomoravské kněžny ze Želének (artefakty)
    asketa s jelenem, hadem a ptákem (symbolika)
    Kristián, kap. 6 (legendy)
Jindřich (Zdík)  – Kosmův syn  Kosmas (III, 51) (kroniky)
  – biskup olomoucký  – 1126-1150, Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
    Libor Jan (2006): Soběslav I. a Jindřich Zdík (historie)
    arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Jitka (Judita)  – manželka Břetislava I.  Kosmas (I, 40) (kroniky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah