MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„Z“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Zabrušany – hradiště dějiště Kosmových mýtů a nejstarších legend (mapky)
    ztotožňovány s Vistrachovým hradem (kroniky)
Zbečno – ves na Berounce Kosmas (I, 3) (mýty a pověsti), Křivoklátsko (mapky)
  – lovecký knížecí dvorec Kosmas (III, 13) a (III, 57) (kroniky)
zbraně víry – Boží zbroj Pavlův list Efezským (Ef 6, 10-17) (symbolika)
Zbraslav – Václavův syn II. stsl. legenda (13) (legendy)
  – (= Slavník) odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci? (otázky)
Zderad – rádce Vratislava II. – †1091, Kosmas (II, 44) (kroniky)
Zdík, Jindřich – Kosmův syn Kosmas (III, 51) (kroniky)
  – cesta do Svaté země – 1123, Kosmas (III, 51) (kroniky)
    – 1137, Kanovník vyšehradský k roku 1137 (kroniky)
  – biskup olomoucký – 1126-1150, Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
    Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda (historie)
    Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy (historie)
    Arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
zdvojení postav – iluminace, malby, mozaiky Zdvojení postav na jednom obraze (symbolika)
  – malby ve znojemské rotundě Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát? (otázky)
znojemská
   rotunda
– návštěvnický režim, prohlídka maleb, rezervace – zajišťuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě, odborný správce rotundy – kontakt: www.znojmuz.cz/objekty/objekty-rotunda.htm
  – rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny Historie psaná štětcem aneb malby ve znojemské rotundě jako historický pramen (historie)
  – nástěnné malby Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
    Přilba jako atribut sv. Václava (symbolika)
    Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. (historie)
  – „údělníci“, „následníci“, anebo „předchůdci“ (?) věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění (do roku 1140) (tabulky)
  – stejný oděv Stejné osoby byly zobrazovány ve stejném oděvu (symbolika)
  – zdvojení postav Zdvojení postav na jednom obraze (symbolika)
    Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát? (otázky)
  – jednotlivé fáze výmalby Křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
    rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy (historie)
  – polemika s názory historiků a uměnovědců – 1999, lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041 (historie)
    – 2005, L. J. Konečný × P. Šimík (ohlasy)
    – 2006, Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda (historie)
    – 2006, Dušan Třeštík mezi křesťanstvím a pohanstvím (mýty a pověsti)
    – 2008, Pohanský komiks v křesťanské kapli (aktuality)
    – 2009, Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
    – 2009, Idea státu a národa (mýty a pověsti)
Znojmo – sídlo údělu moravské úděly (mapky)
Zoe – byzantská princezna, jedna ze tří sester – 1002, nevěsta císaře Oty III. (zemřel však ještě před sňatkem) (historie)
    dopomohla pak k byzantskému trůnu moudrému muži, který ji přežil (tak jako Přemysl Libuši) (historie), vedle Matyldy Toskánské další Kosmova předloha mytické Libuše

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah