MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„I“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Ignatios – Metodějův spoluvězeň (?) propuštění Metoděje z konfinace bavorských biskupů (historie)
iluminace – rukopisy De civitate Dei (symbolika)
    Flores sancti Bernardi (symbolika)
    Horologium olomoucké (symbolika)
    Kodex vyšehradský (otázky)
    Svatovítská apokalypsa (historie)
    Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy (legendy)
Industriae tuae – list papeže Jana VIII. – 880, Privilegium církve moravské (dokumenty)
Ioakin – Metodějův spoluvězeň (?) propuštění Metoděje z konfinace bavorských biskupů (historie)
Ivan, svatý – poustevník staroslověnská legenda O pustynnike Ivaně (legendy)
  – působiště kraj, kde působil poustevník sv. Ivan (mapky)
    kde se odehrávaly děje nejstarších legend a pověstí (mapky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah