MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„E“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Egregiae
   virtutis viri
– encyklika encyklika papeže Jana Pavla II. (1980), kterou byli sv. Cyril a Metoděj ustanoveni spolupatrony Evropy (dokumenty)
Ekkehard – pražský biskup – 1017-1023, Kosmas (I, 39) (kroniky)
Ekkehard II. – míšeňský markrabí Kosmas (II, 9) (kroniky)
Emma (Hemma) manželka Boleslava II. – †1006, Kosmas (I, 32 a 39) (kroniky)
Engilšalk – bavorský hrabě Fuldské anály k roku 871 (kroniky)
Eufemie – manželka Oty Olom. – †1111, Kosmas (III, 9) (kroniky)
Eurosia, svatá – též Orosia (Dobroslava) historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny , panny a mučednice, patronky Jacy (jiné texty)
Eva – matka Kaina a Abela Kristián, kap. 3 (legendy)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah