MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„P“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


památník – Velké Moravy ve Starém Městě na Moravě („Na Valách“) (aktuality)
Pasov – sídlo biskupství pasovský biskup Reginhar pokřtil všechny Moravany (kroniky)
Pavel – kněz – Crescente, Gumpold, Kristián, II. stsl. legenda (legendy)
Peruc – selská ves na Lounsku – Kosmas (I, 36) (kroniky)
    – Lounsko (mapky)
Pešina, Tomáš
   z Čechorodu
– Mars Moravicus údaje pozdní tradice (rodokmeny)
Petr – biskup olomoucký arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
*phitonissa – hadačka Kristián, kap. 2 (mýty a pověsti)
Piastovci – polský vládnoucí rod rodokmen Piastovců (rodokmeny)
Pilgrim biskup pasovský – 971-991, falzifikátor
Pipin – syn Karla Velikého rodokmen Karlovců (rodokmeny)
písmo – pro Slovany Konstantinovi je zjevil Bůh (písmo)
  – mnich Chrabr traktát „O písmenech“ (písmo)
  – původ původ slovanských písem (písmo)
plaketa – ze Želének plaketa velkomoravské kněžny ze Želének (artefakty)
Plzenec, Starý – rotunda – ze 3. čtvrtiny 10. století, vzhledově velmi podobná znojemské
Podivín – hrad Kosmas (II, 21), (III, 9) (kroniky)
pohřebiště – Znojmo-Hradiště velkomoravské pohřebiště na hradišti sv. Hypolita (aktuality)
poustevník – svatý Ivan O pustynnike Ivaně (legendy)
  – svatý Prokop – pozdější opat Sázavského kláštera, Život sv. Prokopa (legendy)
    Dodatek Mnicha sázavského ke Kosmově kronice (kroniky)
  – svatý Vintíř (Günther) – mnich v Rinchnachu u Altaichu, udržoval četné kontakty s českými knížaty, často poustevničil na české straně Šumavy Kosmas (II, 13) (kroniky)
Praha, hrad – založení Kristián, kap. 2 (mýty a pověsti)
    Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
    proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi? (otázky)
  – kostel P. Marie  Kristián, kap. 2 (mýty a pověsti)
  – bazilika sv. Jiří  Kristián, kap. 3 (legendy)
  – rotunda sv. Víta  Kristián, kap. 6 (legendy)
    Kosmas (II, 17) (legendy)
  – vyhnání Poláků  – 1004, Dětmar (VI, 12) (kroniky)
Praha, Vyšehrad – založení dodatky Mnicha sázavského (II) k roku 1070 (kroniky)
praporec
   (korouhev)
– symbol držení léna Dětmar (V, 21) (kroniky)
    věk a období vlády Břetislava a jeho potomků (tabulky)
  – předání v Řezně – 1002, polský Vladivoj přijal Čechy v léno (kroniky)
  – předání v Praze – 1004, král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci (kroniky)
  – předání v Merseburku – 1012, Oldřich přijal vládu od krále jako dar (kroniky)
  – předání v Řezně – 1041, Břetislav I. se zřekl vlády, aby ji následně přijal z rukou krále Jindřicha (historie)
  – předání v Řezně – 1099, Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy (kroniky)
  – předání v Řezně – 1101, císař dal korouhev Oldřichovi Brněnskému ( kroniky)
  – předání ve Svatoplukově táboře – 1109, král potvrdil Otu Čechům za knížete (kroniky)
  – předání v Rokycanech – 1110, král vrátil Vladislavovi I. vládu (kroniky)
  – předání u Chlumce – 1126, král Lotar odevzdal praporec Soběslavovi I. (kroniky)
  – předání v Bamberku – 1138, Vladislav převzal praporec od krále (kroniky)
  – předání v Bamberku – 1140, Vladislav II. přijal od krále praporec (kroniky)
Prokop, svatý – opat sázav. kláštera dodatky Mnicha sázavského (I) k roku 1032 (kroniky)
  – legenda Život sv. Prokopa (legendy)
Přemysl – mytický oráč Kristián, kap. 2 (mýty a pověsti)
    Kosmas (I, 5), Dalimil, Pulkava, Marignola (mýty a pověsti)
    F. Palacký, A. Jirásek (mýty a pověsti)
    R. Turek, V. Karbusický, D. Třeštík (mýty a pověsti)
»Přemyslovci« – mytická knížata rodokmen mytických knížat (rodokmeny)
    mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda? (1/3, 2/3, 3/3) (mýty a pověsti)
  – český vládnoucí rod pražská větev mojmírovského rodokmenu (rodokmeny)
»přemyslovská« – pověst – Vznik a původ přemyslovské pověsti (úvahy)
  – scéna Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
    Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu (symbolika)
»přemyslovský« cyklus Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
přenesení – křesťanství z Moravy do Čech (Bořivoj) (tabulky)
  – vlády z Moravy do Čech (Břetislav) (tabulky)
  – koruny a království z Moravy do Čech (Vratislav II.) (tabulky)
  – olomouckého biskupství Granum k roku 1131 (kroniky)
přenesení těla – sv. Ludmily Proložní legenda, Kristián, kap. 5 (legendy)
  – sv. Václava I. stsl., Crescente, Gumpold, kap. 23, Kristián, kap. 8 (legendy)
    Kosmas I, 19 (kroniky)
  – sv. Vojtěcha Kosmas II, 4 (kroniky)
  – arcibiskupa Gaudentia Kosmas II, 4 (kroniky)
  – pěti bratří Kosmas II, 4 (kroniky)
přilba – svatého Václava Přilba jako atribut svatého Václava (symbolika)
přilba spasení – součást Boží zbroje Pavlův list Efezským (Ef 6, 10-17) (symbolika)
přirovnání – budoucího prvního pražského biskupa – k oráči, list papeže Jana XIII. Boleslavovi I. (dokumenty)
  – Boleslava I. – ke Kainovi, Kristián, kap. 3, kap. 6 a kap. 7 (legendy)
  – Břetislava I. – k novému Achilleovi, Kosmas (II, 1) (kroniky)
  – Drahomíry – k Jezabeli, jež v zlobě své utracovala proroky (1K 18, 13), Kristián, kap. 3 (legendy)
    – k Evě, manželce prvního člověka, jež Kaina a Abela porodila (Gn 4, 1-2), Kristián, kap. 3 (legendy)
  – Konstantina-Cyrila – k novému apoštolu, Pochvalné slovo o sv. Cyrilu (legendy)
    – k orlu, Pochvalné slovo o sv. Cyrilu, Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
  – Konstantina a Metoděje – ke dvěma olivám a dvěma svícnům, Beatus Cyrillus (legendy)
    – k novým apoštolům, Chvalořeč o sv. Cyrilu a  Metoději (legendy)
    – ke štítu víry a přilbici spásy (Ef 6, 16-17), Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
    – k souspřeží (býků), ŽM (VII) (legendy)
    – k oráčům, ŽM (VII), Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
    – k oráčům, A. Jirásek: Staré pověsti české (mýty a pověsti)
  – Metoděje – k Šalomounovi, Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
  – mytických knížat – k dobytku, Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
  – krále Rostislava – k velikému císaři Konstantinovi, list byzantského císaře Michaela III. moravskému králi Rostislavovi (dokumenty)
    – ke vznešenému císaři, Kristián, kap. 1 (legendy)
  – Václava – ke Kristu, I. stsl. legenda (Min.), (Vost.), (charv.) (legendy)
    – k vojínu Kristovu, Kristián (kap. 6) (legendy)
    – k vojínu Bohem vyvolenému, Kristián (kap. 7) (legendy)
    – k Achilleovi, Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
Pšov – hrad (Mělník) Kristián, kap. 3 (legendy), Kosmas (I, 15) (kroniky), dějiště Kosmových mýtů a nejstarších legend (mapky)
Pulkava, Přibík – z Radenína, kronikář Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína (mýty a pověsti)
    Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína (kroniky)
Pythia – věštkyně Apollónova chrámu v Delfách Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah