MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„B“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


biskupové – moravští arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
biskupská mitra – historický exkurs biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. (historie)
  – podoba jak biskupská mitra měnila svoji podobu (symbolika)
biskupství – pražské • založení – 973/976, Kosmas (I, 22) (kroniky)
  – moravské • obnovení – 1063, Kosmas (II, 21) (kroniky)
  – sjednocení – 1086, Kosmas (II, 37) (kroniky)
  – moravské • obnovení – 1089?, Kosmas (II, 41) (kroniky)
  – moravské • přenesení – 1131, Granum k roku 1131 (kroniky)
bitva – u Domažlic – 1040, Kosmas (II, 9 a 10) (kroniky)
  – u Chlumce – 1126, Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
    – 1126, Mnich sázavský k roku 1126 (kroniky)
  – u Kressenbrunu – 1260, Druhý pokračovatel Kosmy k roku 1260 (kroniky)
Bojná – hradiště archeologický výzkum slovanského hradiště v pohoří Povážský Inovec na Slovensku (lokality)
Boleslav I. – bratrovrah Crescente, Gumpold, I. stsl. legenda, Kristián (legendy)
  – bratrovrah Widukind, Kosmas, Granum (kroniky)
  – vláda 935-972
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [14] (obr. 5) (tabulky)
Boleslav II. – vláda  – 972-999
  – zakladatel biskupství  založení pražského biskupství (historie)
  – a Slavníkovci  vyvraždění Slavníkovců (kroniky)
    Bruno z Querfurtu (legendy)
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [15] (obr. 5) (tabulky)
Boleslav III. – vláda – 999-1002, 1003
  – povraždění Vršovců Kosmas (I, 37) (kroniky)
  – zabil svého zetě  Dětmar (V, 29) (kroniky)
  – oslepen v Polsku Kosmas (I, 34) (kroniky)
    Dětmar (V, 30) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [16] (obr. 5) (tabulky)
Boleslav
   Chrabrý
– kníže polský – 1003-1004, provolán českým vládcem (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen Piastovců (rodokmeny)
Bořivoj I. kníže moravský v legendě o sv. Ivanovi označen jako kníže moravský (legendy)
  – Rostislavův syn Kristiánova legenda (kap. 2) (mýty a pověsti)
  – smyšlený křest Kristiánova legenda (kap. 2) (mýty a pověsti)
    Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan, nepokřtěný? (otázky)
  – datování křtu  Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky (tabulky)
  – křest v roce 894 (?)  Kosmas (I, 10) a (I, 14) (mýty a pověsti)
  – Bořivojův křest (?),
spíše však sňatek (!
Granum Catalogi praesulum Moraviae k roku 894 (po přepočtu 871), Fuldské anály k roku 871 (kroniky)
  – boj s Franky u Vltavy  Fuldské anály k roku 872 (kroniky)
  – vláda  – 875-888
  – úmrtí  – † 888, Granum – závěrečné shrnutí (Dodatek) (kroniky)
  – rodové kořeny  člen pražské větve mojmírovského rodokmenu (rodokmeny)
    rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  – dožitý věk podle legend (tab. 4) (tabulky)
    podle antropologicko lékařského průzkumu (tab. 12) (tabulky)
    věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
    průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech (tabulky)
    jak staří umírali staří »Přemyslovci« (otázky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [09] (obr. 5) (tabulky)
    ukazuje na štít svého syna s tmavými šikmými pruhy (otázky)
  – hrob – K1 ve svatovítské rotundě na pražském hradě: půdorys, příčný řez, podélný řez (hroby)
Bořivoj II. – syn Vratislava II. obdržel korouhev z ruky císařovy (kroniky)
  – svatba – 1100, na hradě Znojmě (kroniky)
  – vláda – 1100-1107, 1109-1110, 1117-1120
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [23] (obr. 6) (tabulky)
Božena – žena Křesinova – Oldřichova manželka, Kosmas (I, 36) (kroniky)
  – Břetislavova matka – †1052, Kosmas (II, 13) (kroniky)
Božetěch – opat sázav. kláštera dodatky Mnicha sázavského k roku 1096 (kroniky)
Božetěcha – Kosmova manželka – †1117, Kosmas (III, 43) (kroniky)
Brno – sídlo brněnského údělu  moravské úděly (mapky)
  – brněnští údělníci  Břetislav a jeho potomci do roku 1230 (rodokmeny)
    věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
Brůdek u Domažlic, bojiště – 1040, Kosmas (II, 9 a 10) (kroniky)
Bruno
   z Querfurtu
– misijní biskup Život a utrpení sv. Vojtěcha, biskupa a učedníka (legendy)
Břetislav I. – správa Moravy – 1019-1034, Břetislav jako první podrobil tu zemi svému panství (kroniky)
  – únos panny Jitky – 1021, „svou krásou předčila všechny“ (kroniky)
  – a velkomoravská tradice dal vymalovat znojemskou rotundu (rodokmeny)
  – nastolení Břetislav českým knížetem (kroniky)
  – vláda – 1035-1055
  – statuta u hrobu sv. Vojtěcha v Hnězdně (kroniky)
  – přenesení ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy – 1039, Kosmas (II, 5) (kroniky)
  – bitva u Domažlic – 1040, Kosmas (II, 9 a 10) (kroniky)
  – lenní hold – 1041, lenní hold králi Jindřichovi III. v Řezně (historie)
  – moravské úděly – 1054, první dělení Moravy (kroniky)
    mapka moravských údělů (mapky)
  – stařešinský řád „nejstarší bude držet nejvyšší moc a stolec v knížectví“ (kroniky)
  – úmrtí – †1055, Kosmas (II, 13) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen „Přemyslovců“ (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [18] (obr. 5) (tabulky)
Břetislav II. – syn Vratislava II. Zderadova vražda při obležení Brna (kroniky)
  – vláda – 1092-1110
  „ten dobrý kníže“ vyplenil pohanské zvyky (kroniky)
  – a sázavský klášter definitivně vyhnal slovanské mnichy (1096) (kroniky)
  – a jeho bratr Bořivoj II. vyprosil si na císaři, aby dal jeho bratru korouhev (kroniky)
  – vražda – †1100, Kosmas (III, 13) (kroniky)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [22] (obr. 6) (tabulky)
Budeč – středočeské hradiště  rozmístění hradů ve středočeském vévodství (mapky)
  – Václavova výuka Crescente, Gumpold, I. stsl. leg., Kristián, II. stsl. leg. (legendy)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah