MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„M“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


malby – ve znojemské rotundě – Historie psaná štětcem aneb malby ve znojemské rotundě jako historický pramen (historie)
    – Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
  – jednotlivé fáze výmalby znojemské rotundy – Křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  – jeden z posledních pokusů o pohanský výklad maleb – A. Merhautová: Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (2009) (komentáře)
Malín – hradiště ve vých. Čech. slavníkovské panství ve východních Čechách (mapky)
Marie Srbská – manželka Konráda II. Kanovník vyšehradský k roku 1134 (kroniky)
Matylda
   Toskánská
– (z Canossy) Kosmas (II, 31) (kroniky)
  – a Welf  Kosmas (II, 32) (kroniky)
  – Kosmova předloha  ke ztvárnění mytické kněžny Libuše (mýty a pověsti)
Menhart – pražský biskup – 1122-1134, Kosmas (III, 49) (kroniky)
Měšek I. – polský kníže rodokmen Piastovců (rodokmeny)
Měšek II.
   Lambert
– polský kníže rodokmen Piastovců (rodokmeny)
Metoděj, svatý – věrozvěst ze Soluně Život sv. Metoděje (legendy)
    Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
  – přijetí na Moravě Život sv. Konstantina-Cyrila (XV) (legendy)
  – přijetí v Římě Granum k roku 891 (po přepočtu 868) (kroniky)
  – ustanoven arcibiskupem Kristiánova legenda, kap. 1 (legendy)
  – údajně pokřtil Bořivoje Kristiánova legenda, kap. 2 (mýty a pověsti)
    – 894, Kosmas (I, 14), Dalimil, Pulkava, Neplach (mýty a pověsti)
    Granum k roku 894 (po přepočtu 871) o Bořivojově křtu (?), spíše však sňatku (!) (kroniky)
    pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky (tabulky)
  – konfinován v Reichenau Metodějovo propuštění z konfinace bavorských biskupů (historie)
  – vyobrazení oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě (symbolika)
    křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  – spolupatron Evropy Encyklika papeže Jana Pavla II. (1980) (dokumenty)
  – k 1100. výročí úmrtí Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) (dokumenty)
Merseburk – sídlo biskupství – Dětmar, biskup a kronikář, †1018, Kronika (kroniky)
  – převzetí praporce (korouhve) – 1012, Oldřich přijal vládu od krále jako dar (kroniky)
Merv (Marv, Mary) – město (oáza v Turkménii) jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie? (aktuality)
    původ a  počátky moravského etnosu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4) (vlivy)
Michael III. – byzantský císař  – 842-867
  – Rostislavův list císaři  – 862, žádost do Byzance o biskupa-učitele (dokumenty)
  – vyslání misie na Moravu  – 863, Život sv. Konstantina-Cyrila (XIV) (legendy)
     – 863, Život sv. Metoděje (V) (legendy)
  – list Rostislavovi  – 863, Bůh viděl tvou víru a snahu... (dokumenty)
Mikuláš I. – římský papež  – 858-867, pozval Konstantina a Metoděje do Říma (legendy)
mitra, biskupská – historický exkurs biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. (historie)
  podoba jak biskupská mitra měnila svoji podobu (symbolika)
Mnata – mytický kníže – Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
    – rodokmen mytických knížat (rodokmeny)
Mnich sázavský – kronikář  – jeho zápisy končí rokem 1162
  – založení kláštera sázavského  dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově kronice I (kroniky)
  – založení kostela vyšehradského  dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově kronice II (kroniky)
  – bitva u Chlumce  Mnich sázavský k roku 1126 (kroniky)
Modrá
  
u Velehradu 
– kostel sv. Jana Křtitele  velkomoravský kostel založený kolem roku 800 a jeho napodobenina (archeologie)
  – archeoskanzen  v areálu původního slovanského osídlení (archeologie)
Mojmír I. – velkomoravský kníže  – 820?-842?, rodokmen Mojmírovců (rodokmeny)
  – vyobrazení malba ve znojemské rotundě [05] (obr. 2) (tabulky)
Mojmír II. – velkomoravský kníže  – 894-906?, rodokmen Mojmírovců (rodokmeny)
  – obnovil moravské arcibiskupství – 900, Granum k roku 916 (po přepočtu 900) (kroniky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [08] (obr. 2) (tabulky)
mor – nákaza, epidemie – Kristiánova legenda (kap. 2) (mýty a pověsti)
    – Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)
Morava,
  
údělná 
– vznik údělů  – 1054, Kosmas (II, 15) (kroniky)
  údělníci  věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – mapka  moravské úděly (mapky)
Morava,
  
Velká 
– he Megalé Morabia  název pochází od byzantského císaře Konstantina VII. Porfyrogennéta (913-959) „O spravování říše“ (historie)
  – panovníci  rodokmen Mojmírovců (rodokmeny)
  – mapka  územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka (mapky)
moravské – arcibiskupství • vznik Život sv. Metoděje (legendy), Kristián (kap. 1) (legendy)
  – biskupství • obnovení – 1063, Kosmas (II, 21) (kroniky)
  – biskupství • sjednocení – 1086, Kosmas (II, 37) (kroniky)
  – biskupství • obnovení – 1089?, Kosmas (II, 41) (kroniky)
  – biskupství • přenesení – 1131, Granum k roku 1131 (kroniky)
moravští – arcibiskupové a biskupové – přehled, tab. 17: Arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
motivy – v českých mýtech a pověstech – přehled, tab. 1: O Libuši a Přemyslovi a pověsti související (tabulky)
  – v ludmilských a václavských legendách – přehled, tab. 8: Legendy o sv. ludmile a sv. Václavu (tabulky)
mýty – libušopřemyslovský – Kosmův obrazový scénář (tabulky)
    – vznik a původ přemyslovské pověsti (úvahy)
    – literární fikce, nebo historická věda? (mýty a pověsti)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah