MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE

XIV

   [Pokračování ...].
   Na všech svých cestách upadal do mnohých nebezpečenství od ďábla, v pustinách mezi zbojníky, a na moři do bouřlivých vln, na řekách do nenadálých mělčin,1 takže se na něm splnila slova apoštolova: „Nebezpečí od loupežníků, nebezpečí na řekách, nebezpečí od lživých bratří, v pracích a svízelech, v bdění mnohokrát, o hladu a žízni mnohokrát“,2 a v jiných strastech, které apoštol připomíná.
   [Pokračování ...].

Život sv. Metoděje (kap. XIV).


Poznámky:

1 ...do nenadálých mělčin: Přidržuji se v překladu konjektury p. J. Šafaříka (Život sv. Methodia 1851, 8), kterou převzali Miklošič (Vita S. Methodii 1870) a Pastrnek (Dějiny 235, syrti (surti) místo rukopisné sъmьrtьny nebo sъmьrti. Tato duchaplná korektura Šafaříkova se jedině hodí do kontextu. Také P. Lavrov (Kyrylo ta Metodij 1928, 310) se jí drží ve svém překladu (od nepredbačenych milyzn), ve své textové edici (Materialy 77) jen poznamenává, že dohad Šafaříkův nemá oporu v žádném textu Apoštola. Grivec, Fontes 234: in mortes improvisas.
2 2Kor (11, 26-27).

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah